Friskis & Svettis Göteborg – Ätstörning/träningsstörning

Friskis & Svettis Göteborg


Ätstörning/träningsstörning

 

I dagens samhälle är relationen till mat, ätande och träning sällan helt oproblematisk. Många oroar sig för att de äter för mycket eller fel sorts mat. För de flesta av oss medför förhållandet till mat och träning sällan allvarliga hälsoproblem, men för vissa blir det annorlunda. Förhållandet till mat och träning slår över och blir ett tvång. Ett tvång som tar över hela livet och blir en sjukdom.

Problemet finns runt omkring oss, även här på Friskis&Svettis. En person som har en ätstörning har ofta även ett onormalt förhållande till träning och svårigheter att lyssna på kroppens signaler. Vår grundtanke är att främja folkhälsan och all träning hos oss sker på egen risk. Med tanke på de allvarliga konsekvenser som självsvält leder till är det viktigt att vi reagerar och agerar när vi misstänker att en person har en ätstörning. För vi bryr oss.

Det har visat sig att det effektivaste sättet att hjälpa en drabbad är att konfrontera problemet/personen. Vi har därför en särskild handlingsplan för hur vi går tillväga vid fall av ätstörningar. Vid allvarliga fall av ätstörningar kan medlem stängas av från träning.

Har du frågor eller funderingar kontakta verksamhetschef thomas@gbg.friskissvettis.se eller träningschef barbro@gbg.friskissvettis.se
För mer information se www.atstorning.se – Nationellt Kunskapscentrum för Ätstörningar eller www.abkontakt.se – Anorexi/Bulimi-kontakt.