Friskis & Svettis Göteborg – Autogiro

Friskis & Svettis Göteborg


Autogiro

 

Att månadsbetala träningskortet via autogiro är ett bra alternativ för dig som inte vill betala hela träningskortet på en gång eller bara vill träna med oss under några månader. Du kan välja att köpa ett kort med eller utan bindningstid.

De flesta årskort kan du köpa via autogiro med bindningstid. I autogiropriset ingår det en administrativ avgift. Medlemsavgiften på 100:- per kalenderår tillkommer och denna betalar du i medlemsservice första gången du tecknar ditt kort. Sen dras medlemsavgiften den 27/12 varje år automatiskt tillsammans med din ordinarie månadskostnad.

Dragning sker den 27:e varje månad. Endast personer över 18 år samt utan betalningsanmärkning kan teckna ett autogiroavtal. Den som står som kontohavare för det kontonummer som uppges måste även signera avtalet för att det skall vara giltigt.

Autogirokort med bindningstid 12 månader

Du förbinder dig att betala din träningsavgift via autogiro under minst 12 löpande kalendermånader (därefter fortsätter dragningarna via autogiro till dess att avtalet sägs upp av endera parten). Uppsägningstiden är 30 dagar.

Som ny autogirokund erlägger du din första träningsperiod kontant. Hur mycket beror på när i månaden du köper ditt träningskort.Väljer du att köpa ett Årskort via autogiro och köper ditt kort i första hälften av månaden får du betala som mest 325 kr kontant (autogireringen startar i samma månad). Väljer du att köpa ett Årskort via autogiro senare i månaden får du betala både för den sista hälften samt nästföljande månad kontant. Du kan som mest komma att få erlägga 487,50 kontant. (Autogireringen kommer att starta i nästföljande månad.)

Månadsavtalen via autogiro med bindningstid är skyddade mot alla slags prishöjningar första 12-månadersperioden. Efter det sker prisändringar automatiskt, enligt gällande prislista.

Autogirokort utan bindningstid

Ditt autogiro löper på till dess du säger upp det. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Som ny autogirokund erlägger du din första träningsperiod kontant. Hur mycket beror på när i månaden du köper ditt träningskort. I autogiropriset ingår det en administrativ avgift. Medlemsavgiften på 100:- per kalenderår tillkommer och denna betalar du i medlemsservice när du tecknar ditt kort.

Uppsägning autogiro

Uppsägning kan göras i medlemsservice på anläggningarna, via telefon eller via mejl: autogiro@gbg.friskissvettis.se.

Vid autogirofrågor – autogiro@gbg.friskissvettis.se