Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker Box

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker Box

 

Du är utåtriktad, gillar människor och har förmågan att entusiasmera andra. Du är intresserad av att ge något till våra medlemmar. Du har en nyfikenhet för fokuserad och funktionell träning där det ingår ett instruktivt ledarskap. Vi ser gärna att du har tränat box under några år.

Hur går uttagningen till?

Du förbereder dig genom att spela in tre låtar à 2 min. Det ska vara en uppvärmningslåt där du värmer igång kroppen samt att du banar in vissa av dina kommande rörelser. Nästa låt ska vara en ren styrkelåt. Under styrkelåten skall armhävningar finnas med. Slutligen ska du förbereda en boxlåt innehållande slag som raka/uppercut/krokar i 2 minuter. Här tittar vi på tekniken och pedagogiken, hur du förmedlar serien/kombinationen. Här är det viktigt att du gör det enkelt för dig och att du jobbar på att få till ett flyt under serien. Vi avrundar med en kortare intervju.

Bra att ha med sig – vattenflaska och ett gott humör!

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”. Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Du lär dig också mer om anatomi, fysiologi och träningslära. Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del. Därefter följer träningsformskursen Box. 3,5 dagar med teoretisk och praktisk träning i hur du lägger upp ditt pass med musik, ditt ledarskap och övningar. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan
ort.

Som ny ledare åtar du dig att leda två pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 11.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg