Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker Indoor walking

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker Indoor walking

 

Vi tror att du har lust och känsla för musik, rörelse, takt och rytm. Du kan förmedla och inspirera till rörelseglädje och har förmågan att leda en grupp. Vi ser gärna att du har tränat Indoor walking sen en tid tillbaka.

Hur går uttagningen till?

Du förbereder dig genom att spela in ett minipass. Minipasset skall innehålla tre låtar och varje låt är 2 min lång. En låt har ett bpm mellan 155-165, fram och mitten position. En låt med ca 105 bpm med position stavar. En låt med max 140 bpm där positionen balans ingår. Du fördelar positionerna på ditt bästa sätt. Du kommer först att få delta på uppvärmning i Indoor walkingpass. Därefter kommer du att leda de övriga sökande och även vara deltagare då de andra håller sina pass. Bra att ha med sig – vattenflaska och ett gott humör! Vi tittar givetvis på takten, hur du intar scenen och hur du utför positionerna. Om uttagningen gått bra kommer du att bli kallad till en intervju där du får presentera dig lite mer.

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”. Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Teoretiska kunskaper i form av om anatomi, fysiologi och träningslära varvas med praktiska moment. Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del. Därefter följer träningsformskursen Indoor walking. 4,5 dagar med teoretisk och praktisk träning i hur du lägger upp ditt pass med musik, ditt ledarskap och övningar. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan ort. Som ny ledare åtar du dig att leda två pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 06.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg