Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker Indoor walking

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker Indoor walking

 

Du har talang och förmåga att skapa stämning och inspirera med ett guidande ledarskap. Du har intresse av att skapa bra träning för en stor och bred målgrupp på flera olika ansträngningsnivåer och har kapacitet  att orka mycket mängdträning och samtidigt ha tillräckligt med stabilitet.

Vid rekrytering har du som blivande ledare;

  • erfarenhet av gruppträning för uthållighet/kondition till musik
  • bra kroppsuppfattning, kontroll i hållning och teknik
  • musikkänsla och taktsäkerhet
  • bra fysisk kapacitet i allmänhet

Hur går uttagningen till?

Du förbereder dig genom att spela in ett minipass. Minipasset skall innehålla tre låtar och varje låt är ca 2,5 min lång. En låt har ett bpm mellan 155-165, fram- och mittposition. En låt med ca 110-120 bpm med position stavar. En låt med max 135-145 bpm där positionen balans och mitt ingår. Du fördelar positionerna på ditt bästa sätt. Förbered och tänk igenom vilken känsla du vill förmedla/guida i varje låt. Är det en lätt och behaglig känsla där du orkar vara länge, en utmanande backe med riktigt hög ansträngning eller är det något ansträngande, du har ett flås och det är jobbigt…?

Vi förväntar oss inte att du som aspirerande Indoor walkingledare ska kunna allt kring vår träning innan du gått någon utbildning. Det som vi kommer att kolla på under uttagningen är följande:

  • Din teknik på indoor walkingmaskinen
  • Din förmåga att trampa i takt till musiken
  • Hur du guidar dina motionärer när du leder ditt minipass
  • Din närvaro som ledare
  • Hur bra du är på att förmedla träningsglädje

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”. Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Teoretiska kunskaper i form av om anatomi, fysiologi och träningslära varvas med praktiska moment. Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del. Därefter följer träningsformskursen Indoor walking. 4,5 dagar med teoretisk och praktisk träning i hur du lägger upp ditt pass med musik, ditt ledarskap och övningar. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan ort. Som ny ledare åtar du dig att leda två pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 11.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg