Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker Träna ute

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker Träna ute

 

Du är utåtriktad, gillar människor och har förmågan att entusiasmera andra. Du är intresserad av att ge något till våra medlemmar. Du har tränat stavgång/jogging/cross under minst ett år.

Hur går uttagningen till?

Vi tränar ihop och har även en individuell intervju, då vi lär känna varandra lite bättre och får en bra uppfattning om du skulle passa som funktionär hos oss.

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”. Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Du lär dig också mer om anatomi, fysiologi och träningslära. Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del. Därefter följer träningsformskursen Träna ute. 4 dagar med teoretisk och praktisk träning i hur du lägger upp ditt pass, ditt ledarskap och övningar. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan ort. Som ny ledare åtar du dig att leda 1,5 pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 11.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg