Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker yoga

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker yoga

 

Du är utåtriktad, gillar människor och vill leda en lugn och meditativ form av yoga. Du är intresserad av att ge något till våra medlemmar. Att leda och guida andra i ett yogapass innebär ett annat ledarskap än det som krävs för ett vanligt träningspass. Du har därför minst ett års egen erfarenhet av att utöva yoga och har gärna tränat Yoga i vår förening tidigare.

Hur går uttagningen till?

Du förbereder en Yogaserie som du leder övriga sökande i. Den består av: Solhälsningen 1 varv (helst den solhälsning som finns i Friskis yoga), Triangeln, Krigaren 2 och en valfri position. Om första delarna av uttagningen går bra kommer du senare bli kallad till intervju. Kom förberedd, frisk och skadefri. Vi tittar på dig under hela uttagningen och kan bara bedöma vad vi ser vid uttagningstillfället.

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”. Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Du lär dig också mer om anatomi, fysiologi och träningslära. Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del. Därefter följer träningsformskursen Yoga. Under 4 dagar får du här teori och praktik kring övningar, passets upplägg och yogans speciella ledarskap. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan ort. Som ny ledare åtar du dig att leda två pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 11.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg