Friskis & Svettis Göteborg – Nyheter

Friskis & Svettis Göteborg

Kategorin: Nyheter


7/5 Inlinesåkningen startar!

19 april, 2018

Nu drar vi igång inlinesåkningen igen. Måndagar kl 18.00 samlas vi vid entrén till Botaniska Trädgården och åker tillsammans. Egna inlines och hjälm är ett måste! Mer info om åkningen kan du läsa underFriluft Varmt välkommen!


20/5 Vandring Skatås-Jonsered

15 april, 2018

Kom med på nästa vandring till Jonsered!
Vi startar kl 10.00 vid klockan i Skatås och går Bohusleden till Jonsered via Getryggen, Blacktjärn och Kåsjön.
Vi går i raskt promenadtempo, ta med egen matsäck då vi pausar vid Kåsjön och fikar. Vi tror oss landa ca 14.30 i Jonsered och tar då pendeltåget tillbaka till Göteborg (tar ca 15 min).
Varmt välkommen!


Information om webbsidan 25 april

11 april, 2018

Den 25 april flyttas vår webbsida över till en ny plattform.
Detta kan eventuellt medföra vissa störningar under själva flytten.

Vi tackar för ditt överseende och ser fram emot en ny webbsida som du förhoppningsvis ska inspireras och få nytta av.


Ställningstagande mot kränkningar

25 januari, 2018

För Friskis&Svettis Göteborg är det självklart att allas rättigheter och allas lika värde ska respekteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkning, varken mot individer eller grupper.

Vi står för ”lustfylld träning för alla”, med respekt för den enskilda individen. Det är självklart att var och en ska få träna hos oss, utan att behöva känna obehag eller rädsla.

Rörelsen #metoo har satt fokus på sexuellt våld, så som trakasserier, övergrepp och kränkande behandlingar i det offentliga samhället. Inom Friskis&Svettis ska det inte förekomma, men i en förening med över 40 000 människor inser vi att det gör det. För att komma tillrätta med alla typer av kränkningar och trakasserier behöver vi hjälpas åt.

 Vad kan jag göra om jag utsätts?

  1. Ta dina känslor på allvar.

Om du känner obehag efter en händelse, fundera på varför. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga, inte ens som skämt eller jargong. Trakasserier kan vara både verbala (såsom ovälkomna skämt eller inviter) och fysiska (såsom ovälkommen beröring).

  1. Var inte tyst. Säg ifrån.

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, vänd dig i första hand till platschefen på den anläggningen där du tränar.

  1. Vi finns här för varandra

Ibland är det lättare att agera när det gäller någon annan än en själv. Om du uppmärksammar ett oacceptabelt beteende, prata med de inblandade, eller prata med platschefen om vad som hänt. Du kan också vända dig till verksamhetschef, Thomas Fredrikson eller träningschef, Barbro Gårdelöv i förtroende. Allt du säger behandlas med sekretess.