Friskis & Svettis Göteborg


Vår syn på doping

 

Friskis&Svettis Göteborg är emot all form av doping. Som medlem i Riksidrottsförbundet följer vi deras regler om doping. Dopingkontroller utförs oanmält när och var som helst inom F&S verksamhet och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontrollerna utförs av legitimerade funktionärer. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från Friskis i två år med omedelbar verkan.

Vill du veta mer om doping och dess konsekvenser kan du hålla dig informerad via exempelvis följande hemsidor;
www.dopingjouren.se
www.rf.se

Behöver du stöd eller känner någon som behöver stöd kan du vända dig till dopningsmottagningen i Örebro:
www.orebroll.se/dopningsmottagningen

Mini-Maria Göteborg
Fyra mottagningar finns för ungdomar upp till 21 år samt deras föräldrar och anhöriga. Hit kan du vända dig om du har frågor eller bekymmer som har med dopning att göra. Du kan vara anonym och samtalen är kostnadsfria; www.minimaria.se

Behandlingsgruppen för drogproblem
Tre mottagningar finns för personer från 20 år samt deras anhöriga. Hit kan du vända dig om du har bekymmer med dopning. Du kan vara anonym och rådgivningen/behandlingen är kostnadsfri.
www.goteborg.se/behandlingsgruppenfordrogproblem