Friskis & Svettis Göteborg – För dig som söker dans

Friskis & Svettis Göteborg


För dig som söker dans

 

Du älskar att dansa och tycker om att ta plats. Du inspirerar till rörelse och kan förmedla attityd och karaktär från musik och dansstilar. Du har taktkänsla och har förmågan att leda och entusiasmera en grupp. Du har tränat dans under några år.

Hur går uttagningen till?

1) Du gör ett minipass utifrån våra danspass; spela in 2 låtar á ca 3 minuter i olika musikstilar t ex latin, disco, country, bollywood, broadway etc. Till musiken sätter du enkla steg till som överensstämmer med och förstärker musikens karaktär. Du väljer själv musik och de steg du vill göra till. Använd dig av cd, usb eller smartphone som musikkälla (alla i mp3-format). Kontrollera att din musik fungerar innan du kommer till uttagningen.

Ditt minipass leder du för de andra sökande och dansar med de andra när de håller sina minipass.

2) Du är också med och tränar under ett danspass där vi tittar på din utstrålning, närvaro, plastik, hållning, taktkänsla, osv. De två första momenten tar ca 3 timmar. Ta med vattenflaska och torrt ombyte.

3) Om första delarna av uttagningen går bra kommer du senare bli kallad till intervju.

Kom förberedd, frisk och skadefri. Vi tittar på dig under hela uttagningen och kan bara bedöma vad vi ser vid uttagningstillfället.

Hur går utbildningen till?

Ledarutbildningen är indelad i flera steg. Den startar med att du förbereder dig på hemmaplan med en ”prep-kurs”. Teori, grundläggande övningstekniker och ledarövningar är exempel på innehåll i ”prep-kursen”.

Nästa steg i utbildningen är Ettan. En fyra dagars gemensam grundkurs präglad av Friskis&Svettis idé om träning och ledarskap. Du lär dig också mer om anatomi, fysiologi och träningslära.

Efter Ettan kommer ytterligare en ”prep”. Den består av hemuppgifter att lösa inför nästa del.

Härefter följer träningsformskursen Dans. 4,5 dagar med teoretisk och praktisk träning i hur du lägger upp ditt pass med musik, ditt ledarskap och övningar. Efter denna komponerar du ihop ditt eget pass och blir efter godkänd licensiering färdig ledare.

Övrigt

Utbildningen kostar ca 20 000 kr och bekostas av Friskis&Svettis Göteborg. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro. Ettan och Träningsformskursen sker på en kursgård på annan ort. Som ny ledare åtar du dig att leda två pass i veckan under minst ett år och får räkna med att ett av passen blir ett helgpass. Totalt ska du genomföra 90 pass. Från pass nummer 91 utgår en ersättning med 100 kr/pass.

Har du frågor?

Maila till cilla@gbg.friskissvettis.se eller ring 031 723 56 11.
Varmt välkommen!
IF Friskis&Svettis Göteborg