Friskis & Svettis Göteborg – Idrottsmodellen

Friskis & Svettis Göteborg


Idrottsmodellen

 

Världen förändras hela tiden och Friskis&Svettis med den. Denna gången handlar förändringen om ny tolkning av skattelagstiftningen som påverkar Friskis&Svettis på ett mycket ogynnsamt sätt. Friskis&Svettis måste agera och vi agerar utifrån att göra förändringarna med dig som medlem i fokus. Friskis&Svettis finns till för våra medlemmar och så kommer det alltid att vara oavsett vilka förändringar vi står inför.

FriskisSvettis_15_rgb_webb

 

Därför gör vi som vi gör

Våren 2016 gjorde Skatteverket ett viktigt ställningstagande. Det rörde hur svenska föreningars dotterbolag får hyra ut lokaler till sina egna ägare (föreningarna). Beslutet påverkar inte bara Friskis&Svettis Göteborg och vårt dotterbolag Frisk Service, utan idrottsföreningar i hela Sverige.

Vägval för Göteborgsföreningen.
I och med Skatteverkets nya riktlinjer behövde F&S Göteborg göra ett vägval. Det ena alternativet var att fortsätta att bedriva verksamheten på ungefär samma sätt som idag, med ökade momskostnader på runt 12 miljoner kronor per år. Detta eftersom Skatteverkets nya regeltolkning innebär att Frisk Service inte längre får dra av ingående moms för lokaluthyrningen till föreningen.

Att behöva spara 12 miljoner per år skulle få dramatiska effekter för föreningen, säger Anders Forsberg, ordförande för F&S Göteborg. Vi skulle behöva stänga en eller flera anläggningar, spara in på investeringar och underhåll och minska personalstyrkan med 10 procent.

”Idrottsmodellen” – beprövat upplägg i föreningssverige
Det andra alternativet, ett upplägg som ibland kallas för ”idrottsmodellen” eftersom det används av fler och fler svenska idrottsföreningar, visade sig vara betydligt bättre för föreningens framtid. Här görs en tydligare uppdelning mellan föreningens och dotterbolagets verksamheter och en större del av föreningens verksamhet hamnar i dotterbolaget Frisk Service. Syftet är att ge föreningen de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta skapa rörelseglädje för alla.

– F&S Göteborg fortsätter vara en förening med det ideella engagemanget som kärna. Frisk Service ägs dessutom till 100 % av föreningen. Dotterbolagets pengar går direkt tillbaka till verksamheten och kommer på så sätt till nytta för föreningens funktionärer och medlemmar, säger Anders Forsberg.

Det nya upplägget
Det nya upplägget innebär att föreningen fortsätter att ha hand om alla funktionärer, utbildning, schemaläggningen av pass och all F&S-verksamhet som bedrivs utanför anläggningarna, till exempel park- och uteträning, Röris och uppvärmningar. Frisk Service kommer ha hand om försäljning och alla anläggningar. Det blir Frisk Service som säljer träningskorten och står för anläggningspersonal, träningsutrustning och lokalunderhåll. Det innebär att de föreningsanställda kommer att flyttas över till Frisk Service.

– Vår ambition är att medlemmar och funktionärer inte ska märka något av omställningen, säger verksamhetschef Thomas Fredrikson. Störst förändring blir det internt, där de anställda kommer att få sin lön från Frisk Service istället för föreningen. Alla anställda behåller samma lön och anställningstid som idag.

Omställning  första juli
Eftersom Skatteverkets nya regeltolkning redan börjat gälla och innebär stora kostnader för föreningen varje månad, vill föreningen göra omställningen så snart det går. Målet är att ha allt på plats till halvårsskiftet – med Friskiskänslan i behåll. – Friskis&Svettis är en idé om träning, säger Anders Forsberg. Det lutade sig styrelsen emot när man 2016-06-15 fattade beslutet. Vi väljer att omorganisera F&S Göteborg för att det ger oss bäst förutsättningar att fortsätta förverkliga vår idé om träning för alla.

Fakta: Det här är Frisk Service
F&S Göteborg bildade dotterbolaget Frisk Service redan 1984. Anledningen var att det var svårt för föreningen att hyra lokaler, eftersom fastighetsägare oftast inte vill hyra ut till icke momspliktiga föreningar. Idag har Frisk Service hand om F&S-anläggningarnas lokaler och utrustning och jobbar med underhåll och uthyrning (till F&S och andra hyresgäster).


För dig som betalar din träning via autogiro

Ditt autogiromedgivande, mot organisationsnummer 857204-2391, IF Friskis&Svettis Göteborg, kommer från och med 2016-07-01 att vara giltigt, men mot organisationsnummer 556264-4558, Frisk Service i Göteborg AB (Frisk Service).

På grund av ändrad lagtolkning av skatteregler genomförs en omorganisering av föreningen och dess helägda aktiebolag. Detta innebär att all försäljning av träningskort framöver kommer att ske i Frisk Service regi. Frisk Service tar därmed över ansvar och befogenheter. Den tjänst du har avtalat om sedan tidigare är fortfarande densamma men betalningen kommer att numera gå till Frisk Service.

Om du inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan du säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss på camilla.su@gbg.friskissvettis.se eller på telefon 031-723 56 14, via din Internetbank eller via kontakt med din bank. Vid uppsägning av autogiromedgivandet kommer eventuell skuld att kvarstå eftersom skulden inte regleras av medgivandet. Medgivandet avser endast hur betalningen ska ske. Väljer du att säga upp ditt medgivande behöver du betala in resterande skuld (det som återstår av bindningstiden) direkt till oss.

// Friskis&Svettis Göteborg