Friskis & Svettis Göteborg


Kortförklaringar

 

Årskort
Du har tillgång till alla träningsformer (ej familjejympa och junior). Åldersgräns 13 år. Finns även som Halvårskort (giltigt 6 månader från inköpsdagen).

Årskort Senior
Du som pensionär (från 65 år alt. intyg på att du har gått i pension tidigare) har tillgång till alla träningsformer (ej familjejympa och junior). Finns även som Halvårskort (giltigt 6 månader från inköpsdagen).

Årskort Student
Du som student har tillgång till alla träningsformer(ej familjejympa och junior). Säljs mot uppvisande av giltig studentlegitimation för heltidsstudier. Åldersgräns 13 år. Finns även som Halvårskort (giltigt 6 månader från inköpsdagen).

Årskort Senior 75+
Du som fyllt 75 år har tillgång till alla träningsformer (ej familjejympa och junior). Finns även som Halvårskort (giltigt 6 mån från inköpsdagen).

Årskort Dag
Du har tillgång till alla träningsformer vardagar fram till kl. 16.00 (senaste inpassering 15.00) samt lördag och söndag. Åldersgräns 13 år. Finns även som Halvårskort (giltigt 6 månader från inköpsdagen).

Tremånaderskort
Du har tillgång till alla träningsformer (ej familjejympa och junior).  Åldersgräns 13 år. Giltigt 3 månader från inköpsdagen.

Junior
Gäller för dig 7-12 år i målsmans sällskap. Du har tillgång till all gruppträning där inte redskap används: Jympa, Core, Dans, Aerobic, Yoga, Intervall Flex, Flex, samt Träna ute. När du fyllt 10 år får du också träna i gymmet tillsammans med målsman.

Träna ute
Du har tillgång till alla Träna ute-pass (passen ingår även i Årskorten.) Schemalagda pass ligger vecka 10-20 samt vecka 35-45.

Landvetter
Gäller på passen vi kör i Landvetter (Lunnaskolan). Finns som Säsongskort och kort som gäller i 12 månader från inköpsdatum (OBS att passen i Lunnaskolan endast erbjuds under ordinarie säsonger, vår och höst).

Regionskort
Kortet ger dig tillgång till all träning på Friskis&Svettis Alingsås, Borås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark/Kinna, Partille, Uddevalla, Varberg och Vänersborg under 12 månader från inköpsdatum.

Klippkort
10 klipp med tillgång till alla träningsformer. Du använder ett klipp per träningstillfälle. Kortet är giltigt 12 månader.

Klippkort junior
10 klipp. Gäller för dig 7-12 år i målsmans sällskap. Du har tillgång till all gruppträning där inte redskap används: Jympa, Core, Dans, Aerobic, Yoga, Intervall Flex, Flex, samt Träna ute. När du fyllt 10 år får du också träna i gymmet (även detta i målsmans sällskap). Du använder ett klipp per träningstillfälle. Kortet är giltigt 12 månader.

Familjejympa
Ditt/dina barn har tillgång till Familjejympapassen i sällskap med målsman. Finns som Säsongskort och kort som gäller i 12 månader från inköpsdatum (OBS att Familjejympa endast erbjuds under ordinarie säsonger, vår och höst).

FaR (Fysisk aktivitet på recept)
Du har tillgång till alla träningsformer (ej familjejympa och junior). I kortet ingår också en gyminstruktion. Kortet gäller 3 månader från inköpsdagen. Visa FaR-recept och legitimation vid köp.

FaR 7-12 år
Ålder 7-12 år i vuxens sällskap (vuxen följer med kostnadsfritt). Du har tillgång till alla redskapsfria gruppträningspass. Kortet gäller 4 månader från inköpsdagen. Medlemskap tillkommer för både barn och vuxen. Receptet kan användas en gång. Visa FaR-recept och legitimation vid köp.

FaR 13-18 år
Ålder 13-18 år. Du har tillgång till all träning. Kortet gäller i 4 månader från inköpsdagen. Receptet kan användas en gång. Visa FaR-recept och legitimation vid köp.

Enkeljympa
Du har tillgång till Enkeljympapassen. För medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.

Engångsbesök
Du har tillgång till all träning under ett besök. Har du löst engångsbiljett och köper träningskort inom en vecka dras summan för engångsbiljetten av mot uppvisande av kvitto (gäller endast ett engångsbesök).

Julkort
Du har tillgång till alla träningsformer under perioden 1/12-6/1.
Åldersgräns 13 år.

Sommarkort
Du har tillgång till all träning under perioden 1/6-31/8. Åldersgräns 13 år.