Friskis & Svettis Göteborg – Ljudnivå i anläggningen

Friskis & Svettis Göteborg


Ljudnivå i anläggningen

 

I de flesta av våra salar sitter ett s.k. Bulleröra. Detta varnar när musiken och andra ljud är höga. Vi har valt att följa Socialstyrelsens rekommendationer om ljudnivåer och Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om buller.

Ear

 

Ljudnivåer i decibel (dB) för bullerörats olika ljudsignaler.:

Grön ljus betyder att ljudnivån ligger under 85 dB
Gult ljus betyder att ljudnivån ligger under 90 dB
Rött ljus betyder att ljudnivån passerar 90 dB

 

För att översätta detta till något du känner igen så är:

105-125 dB – Högljudd rockkonsert
90-115 dB – Disco
85-90 dB – Ofta rekommenderad lyssningsvolym vid musikmixning
80-100 dB – Lågmält mindre liveband
50-70 dB – Konversation, lyssnarens öra
50-60 dB – Restaurangsorl, bakgrundsmusik
15-30 dB – Tyst inspelningsstudio ingen aktivitet
0 dB – Hörtröskeln
-20 dB – Det lägsta ljudtryck som en hund kan höra

Ljudnivåer på 75-85 dB ligger inom de ramar som motsvarar vad du får vistas i en hel arbetsdag och ju högre decibeltal desto kortare tid som du bör utsätta dig för. För ljudnivåer kring 90 dB motsvarar det max 3 timmar. Detta kan ändå betyda att någon tycker att ljudnivån är för hög men den är inte skadlig för hörseln. Visar vårt Bulleröra rött under kortare perioder är detta alltså inte skadligt.

Ca 10 % av mänskligheten är mer ljudkänslig, vilket dock inte innebär ökad risk för hörselskador.

Vårt mål i Friskis&Svettis är att ljudnivån på passen ska ligga under skadliga nivåer.