Friskis & Svettis Göteborg – Medlemsförsäkring

Friskis & Svettis Göteborg


Medlemsförsäkring

 

Som medlem i Friskis&Svettis är du försäkrad genom Svedea. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du deltar i all slags träningsverksamhet som anordnas av IF Friskis&Svettis Göteborg samt under resa direkt till och från träningen.

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas. Försäkringen gäller inte vid skada som uppkommit på grund av överansträngning. I villkoren kan du läsa mer om vad försäkringen gäller för, begränsningar samt ersättningsnivåer.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Har du skadat dig fyller du i en skadeanmälningsblankett som du laddar ner här eller får i medlemsservice. Blanketten skickar du sedan direkt till Svedea:
Svedea AB
Box 3489
103 69  Stockholm

Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.

Läs mer på svedea.se

Instruktion vid skada
Skadeblankett
Försäkringsbrev