Friskis & Svettis Göteborg – Styrelsen

Friskis & Svettis Göteborg


Styrelsen

 

andersAnders Forsberg
Styrelseordförande


camilla_webbCamilla Dorvall

Ledamot

margitaMargita Björklund
Ledamot

charlotteCharlotte Björsjö
Ledamot

bjornBjörn Sahlin
Ledamot

larsLars Carlsson
Ledamot

Anders Grönvall
Ledamot

Valberedningen

Susanne Gardtman, Sammankallande
Eva Johnsson

Jens Wergeland

Styrelsedokument

Normalstadgar 160302


Information om årsmötet 5 april

Du vet väl att du som medlem har möjlighet att påverka vilken inriktning du tycker att föreningen skall ha? Det kan du göra genom att lämna in motioner till vårt årsmöte. Som medlem i föreningen har du också rätt att delta, och rösta, på årsmötet.

Sista dag att skicka in en motion var onsdagen den 1 mars.

Här kan du se kallelsen.


Handlingar inför årsmötet som hölls 5/4 2017

Dagordning
Protokoll årsmöte 2016
Ordföranden har ordet
Versamhetsberättelse 2016
Årsredovisning del 1
Årsredovisning del 2
Motioner och yttrande från styrelsen
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Valberedningens förslag 2017-2018


 

Årsmöte 2016

Här hittar du handlingarna från årsmötet 2016