Friskis & Svettis Göteborg


Yoga

 

10 år med yoga i Friskis&Svettis

Efter ett drygt decennium med yoga på schemat är Friskis&Svettis idag Sveriges största yogastudio. Yogan har gjorts lättillgänglig och varje vecka hålls drygt 300 pass runt om i landet. Förutom vår  ”vanliga” Yoga finns också  Yoga energy. Dessutom kan du träna på en mer skonsam soft-variant.

Yoga är sanskrit och betyder förening av kropp och själ. Det finns ett stort antal stilar att välja mellan. Vi utgår från Hatha yoga som betraktas som den klassiska yogan. Det är en mjukare form av yoga där vi utvecklat yogapassen i harmoni med vår idé om träning. Hatha är ett sammansatt ord där ”Ha” betyder ”sol” och ”tha” betyder ”måne”. Namnet visar att det är genom föreningen av motsatser som det skapas balans och dynamik i yogan. Precis som de kanske mer välbekanta yin och yang.

Det finns idag tre olika yoga-pass i utbudet. Grunden är det pass som heter bara Yoga. Det är ett pass för en bred målgrupp som vill ha ett lugnt och skönt pass för kroppsligt och mentalt välbefinnande. För den som vill ha ett mer fysiskt kraftfullt och utmanande pass finns Yoga energy. Och för den som är nybörjare eller upplever sig stel och begränsad i sin rörlighet finns Yoga soft. Det är också är ett alternativ för den som söker en extra lugn och meditativ stämning. Till det kommer Yogalådan som riktar sig till barn. Under 2016 erbjuder vi också ett nytt pass, Mind med influenser från mindfulness.

Syftet med yogan i vårt utbud är inte i första hand att erbjuda träning för att bli vig även om övningarna, eller asanas som de också kallas för, ökar rörligheten, balansen och styrkan hos utövarna. Syftet med yoga är att hitta fokus och balans. I samtliga yogaformer används medveten andning (pranayama) tillsammans med asanas för att uppnå det.

– Yoga är fritt från krav på prestation. Det gäller att utgå från sina egna förutsättningar och behov och att genom en medvetenhet i andning och övningar skapa balans i kropp och sinne, säger Annika Gärderud, utvecklingsansvarig för F&S Yoga.
De positiva effekterna av yoga är flera. Ökad styrka, balans och rörlighet, minskad stress, bättre sömn, ökad förmåga till lugn och koncentration är några av dem. Ett ökat välmående helt enkelt.

Idag hålls 325 yoga pass i veckan i Friskis&Svettis-föreningar runt om i landet. Här i Göteborg erbjuder vi ca 35 pass. Det är en träningsform som hittat sin plats i utbudet och som fortsätter att utvecklas.
– Tack vare vår vänliga och inkluderande yoga är vi idag Sveriges största och folkligaste yogastudio, avslutar Annika.


Mind – NYHET 2016

Lugn, meditativ yoga med inspiration från mindfulness

I Mind är övningarna få och utvalda med inriktning på lugn, stillhet, andning och medveten närvaro. Vi tränar på golvet i främst sittande och liggande övningar. Mind är ett tillåtande, prestationsfritt och avstressande pass för återhämtning i både kropp och sinne. Vår lugnaste träning.


Yoga

F&S egen yogaform med den klassiska yogan som grund. Med trygga övningar för andning, rörlighet, styrka och balans får du en fysisk, lugn och meditativ yoga. Upplevelsen är närvaro, ökad medvetenhet och stillhet. Du behöver inte ha tränat yoga innan.

Yoga  energy

Yoga energy är ett fysiskt utmanande och mer krävande pass. Du yogar i ett flöde med harmoni i andning och rörelse och stannar tillräckligt länge i positionerna för att kunna fördjupa dem. Passet vänder sig till dig som har yogavana. 75-90  minuter.


Yoga soft

Yoga soft är en lugn och varsam yoga som fyller på med energi. Passet innehåller trygga flödande rörelser, medveten andning och yogapositioner. Passar dig som känner dig stel och ovan eller vill ta extra hänsyn till leder och muskler.


TEMA – Introduktion

För dig som vill ha mer kunskap och hjälp in i de olika rörelserna du möter i  Yogan, finns Introduktion. Ett par gånger per termin erbjuder  vi Introduktion. Här individanpassar vi så att både nybörjare och vana yogautövare får hjälp. Givetvis ges tillfälle att ställa frågor. Du bokar dig till passet som är ca 75 minuter. På startsidan, under TEMA kan du se om det finns några introduktionspass just nu. Välkommen!


Helgkurser

Under året erbjuder vi fördjupningskurser i Yoga. Håll utkik på startsidan för att se när nästa kurs går.