Friskis & Svettis Göteborg – Vi stödjer

Friskis & Svettis Göteborg


Vi stödjer

 

Det finns många vägar att gå när det gäller hur man kan ta ett socialt ansvar i sin verksamhet. Vi får varje år många förfrågningar att stötta olika behjärtansvärda projekt. Vi har valt att varje år i december hitta en organisation eller ett projekt som arbetar för barn och ungas välbefinnande i göteborgsområdet. Genom bl a insamlingar på våra anläggningar under året ger vi våra medlemmar möjlighet att stödja årets organisation.

Under 2017 väljer vi att stödja Individuell Människohjälp och deras projekt Move It.

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Allt IM:s arbete utgår från FN:s allmänna förklaring och konventioner om de mänskliga rättigheterna. Mer än att bara se till människors behov utgår IM från vad den enskilda människan har rätt till. Genom att fokusera på individers rättigheter blir det tydligare vem som är ansvarig för att rättigheterna tillgodoses. Ett viktigt arbete för IM är också att främja engagemang bland allmänheten för en rättvis och medmänsklig värld.

IM:s verksamheter i Göteborg är ofta mötesplatser, där volontärer och nyanlända har ett ömsesidigt utbyte. Utöver själva kärnan i verksamheten är tanken att öka respekten för och minska generaliserande föreställningar om varandra.

Move It

Move It är en volontärverksamhet inom IM Göteborg där vi erbjuder nyanlända ungdomar en aktiv fritid genom att introducera dem till svenskt föreningsliv. Varje vecka provar gruppen olika fritidsaktiviteter. Detta gör att ungdomarna får en möjlighet att upptäcka ett nytt intresse, träna svenska, lära känna Göteborg och delta i ett socialt sammanhang.

Aktiviteterna är blandade. Det kan t.ex. handla om dans, fotboll, stickning eller ett teaterbesök. Bara volontärernas och ungdomarnas fantasi sätter gränser. Ofta är gruppen med på ett ordinarie tillfälle för en förening för att träffa andra ungdomar som har detta intresse. Move It vänder sig främst till gymnasieungdomar och har ett gott samarbete med Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) på Lindholmen som är ett introduktionsår för alla nyanlända ungdomar i gymnasieålder.

 

 


Tidigare år har vi samlat in pengar till:

  • 2016- Läxhjälpen bedriver gratis läxhjälp för tusentals elever och har skapat extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Läxhjälpen ges till elever i årskurs 8 och 9, som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet.
  • 2015 – Stadsmissionens lägerverksamhet för barn och vuxna. Göteborgs stadsmission arbetar med de mest utsatta i samhället och arbetar för ett socialt och ekonomiskt innanförskap. Varje år anordnas läger fem veckor under sommaren. Att ge barn och ungdomar en naturupplevelse, möjlighet att knyta nya vän­skapsband och att vara med sina föräldrar i en trygg miljö, är några av syftena med lägret.
  • 2014 – Clownkliniken är en från sjukhuset fristående ideell sammanslutning av skådespelare med en speciell vidareutbildning till clowner.  När clownerna gör besök hos de sjuka barnen kan vad som helst hända och alla sorters känslor får ta plats. Ett möte kan vara fyllt av bus och skratt men lika gärna bli vackert och stämningsfullt. Med clownerna är det barnet som får kontrollen och blir den starka och kloka i en miljö där hon eller han ofta upplever det motsatta.
  • 2013 – Ung Cancer som arbetar för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd, hjälp och vård de behöver.
  • 2012 – Göteborgs Räddningsmission Solrosen, för barn och unga som har en familjemedlem frihetsberövad.
  • 2011 – Ungdomssatsningen Östra Göteborg Radar72 och projektet ”Människan bakom uniformen.