Friskis & Svettis Göteborg – Ställningstagande mot kränkningar

Friskis & Svettis Göteborg

Ställningstagande mot kränkningar

För Friskis&Svettis Göteborg är det självklart att allas rättigheter och allas lika värde ska respekteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkning, varken mot individer eller grupper.

Vi står för ”lustfylld träning för alla”, med respekt för den enskilda individen. Det är självklart att var och en ska få träna hos oss, utan att behöva känna obehag eller rädsla.

Rörelsen #metoo har satt fokus på sexuellt våld, så som trakasserier, övergrepp och kränkande behandlingar i det offentliga samhället. Inom Friskis&Svettis ska det inte förekomma, men i en förening med över 40 000 människor inser vi att det gör det. För att komma tillrätta med alla typer av kränkningar och trakasserier behöver vi hjälpas åt.

 Vad kan jag göra om jag utsätts?

  1. Ta dina känslor på allvar.

Om du känner obehag efter en händelse, fundera på varför. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga, inte ens som skämt eller jargong. Trakasserier kan vara både verbala (såsom ovälkomna skämt eller inviter) och fysiska (såsom ovälkommen beröring).

  1. Var inte tyst. Säg ifrån.

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, vänd dig i första hand till platschefen på den anläggningen där du tränar.

  1. Vi finns här för varandra

Ibland är det lättare att agera när det gäller någon annan än en själv. Om du uppmärksammar ett oacceptabelt beteende, prata med de inblandade, eller prata med platschefen om vad som hänt. Du kan också vända dig till verksamhetschef, Thomas Fredrikson eller träningschef, Barbro Gårdelöv i förtroende. Allt du säger behandlas med sekretess.