Friskis & Svettis Göteborg – Våra värderingar

Friskis & Svettis Göteborg


Våra värderingar

 

Vi jobbar med vår idé och mot vårt mål utifrån vissa ställningstaganden. Ett antal värderingar som ledare, instruktörer, värdar, personal och styrelsen bär omkring i sina träningssjälar. Och som vi tror speglar av sig i verksamheten och till dig som medlem.

1. Träning ska vara lustfylld
Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. För att vi ska röra oss regelbundet så måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse.

2. Träningen är alltid nummer ett, men mötet är också viktigt
Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket hos oss. Från första mötet med en av våra funktionärer till ”hej då, vi ses nästa vecka.” Vi eftersträvar inte bara bra service utan verkliga möten. Därför är alla funktionärer och all personal viktiga. Och också en av anledningarna till att vi har bemannade anläggningar och värdar.

3. Du får själv välja
Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. För vem behöver egentligen mer fokus på kroppen?

4. Alla är välkomna
Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska hitta en träningsform man trivs med hos oss.

5. Varje enskild medlem och varje idé är viktig
En ideell förening lever och utvecklas med medlemarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. I Friskis&Svettis är ingenting omöjligt. Alla kan påverka utvecklingen.